Phụ kiện Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM

bình luận 582 lượt đã xem

Phụ kiện Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM
Phụ kiện Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM
Phụ kiện Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM

Giá:

3.400.000 ₫

Máy Đẹp, Đầy đủ hộp, phụ kiện. Chỉ bán duy nhất tại 1060 Đường 3/2 HCM

Bảo hành

Video đánh giá, giới thiệu Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM

Chức năng chính Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM

: Sony

Tìm và so sánh với Phụ kiện Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM

Chức năng chính & thông tin chi tiết Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM

Nội dung đang được cập nhật

Tags:

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Tai nghe True Wireless Sony WF-1000XM3 - Black - Chính hãng - Trôi Bảo Hành - 1060 Đường 3/2 HCM