Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT

bình luận 60.890 lượt đã xem

Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT

Giá:

7.790.000 ₫

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Bảo hành

Video đánh giá, giới thiệu Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT

Nội dung đang được cập nhật

Chức năng chính Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT

Tìm và so sánh với Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 245 - Chính hãng FPT