Số 82 Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h00

Điện thoại: 0899.559.669