Số 20 Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0899559669