Số 180 Nguyễn Trung Trực, P.Dương Đông, Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

Khu vực: Kiên Giang

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 0778178899