221 Đường 3 Tháng 2 - Ninh Kiều - Cần Thơ

Khu vực: Cần Thơ

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 082.852.2255