221 Đường 3 Tháng 2 - Ninh Kiều - Cần Thơ

Khu vực: Cần Thơ

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h30

Điện thoại: 08.285.222.55