Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT

bình luận 25.949 lượt đã xem

Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT

Giá:

4.690.000 ₫

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Bảo hành

Video đánh giá, giới thiệu Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT

Nội dung đang được cập nhật

Chức năng chính Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT

: Garmin

Đường kính 1,04” (26,3 mm)

208 x 208 pixels

Dữ liệu hoạt động trong vòng 200 giờ

Chế độ thông minh: Lên đến 7 Ngày | Chế độ GPS: Lên đến 13 giờ

Tìm và so sánh với Smart Watch Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT

 

Tags:

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 - Chính hãng FPT