Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT

bình luận 6.549 lượt đã xem

Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT
Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT

Giá:

4.990.000 ₫

Đã bao gồm 10% VAT

Bảo hành

Video đánh giá, giới thiệu Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT

Nội dung đang được cập nhật

Chức năng chính Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT

: Garmin

1.3" (33.1 mm) đường chéo

240 x 240 pixels

Dữ liệu hoạt động trong vòng 200 giờ, Chế độ đồng hồ thông minh: Tối đa 6 ngày Chế độ GPS: Lên đến 6 giờ

Tìm và so sánh với Smart Watch Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT

Đang có khuyến mại khủng

Nội dung đang được cập nhật

Tags:

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Đồng hồ Garmin Venu SQ - Chính hãng FPT