69 Quang Trung, Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà

Khu vực: Khánh Hòa

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84896388383