69 Quang Trung, Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà

Khu vực: Khánh Hòa

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 (Shop SIS MobiFone)

Điện thoại: 0896.388,383