605 Trương Công Định, Phường 7, TP. Vũng Tàu

Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84908892255