382 Trường Chinh (Số 5 cũ), TP Hải Dương

Khu vực: Hải Dương

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30 (Shop SIS MobiFone)

Điện thoại: 0906.026.382