23 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Khu vực: Quảng Bình

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84899617373