151-153 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Khu vực: Phú Yên

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84775458585