Số 52 Hàng Đậu - Đồng Xuân - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 090.215.5252