28 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h20 - 21h30

Điện thoại: 0911.266.669