28 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30 - Đang tạm thời đóng cửa

Điện thoại: 0911.266.669