382 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội - Tạm thời đóng cửa

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30 Tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid 19

Điện thoại: 0915.963.222