392 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30 Tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid 19

Điện thoại: 083.263.9292