Số 372 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 086.8866.372