Số 110 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 0978866110