126 Phố Huế, Hà Nội - Đang tạm thời đóng cửa

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0968.668.995