176 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, TX Sơn Tây, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày

Điện thoại: 088 686 39 38