176 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, TX Sơn Tây, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 088.686.39.38