205 Xã Đàn, P.Nam Đồng, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h00

Điện thoại: 0936.231.213