213 Xã Đàn, P.Nam Đồng, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h00 - 21h00 (Shop SIS MobiFone) Tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid 19

Điện thoại: 0936.231.213