258 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 0836886258