Số 75 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h30

Điện thoại: 0836302255