347 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (Vòng xoay Lăng Cha Cả) (Tạm đóng cửa)

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 8h00 - 21h30

Điện thoại: 083.830.22.55