347 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (Vòng xoay Lăng Cha Cả)

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h30

Điện thoại: 083.830.22.55