419 Nguyễn Ảnh Thủ (đối diện chợ Trung Chánh), Quận 12, TP.HCM (Tạm đóng cửa)

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0902.840.419