419 Nguyễn Ảnh Thủ (đối diện chợ Trung Chánh), Quận 12, TP.HCM

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h30

Điện thoại: 0902.840.419