572-574 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h30

Điện thoại: 0705.572.574