243 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp HCM (Tạm đóng cửa)

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0826.80.2255