621D Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP HCM

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h30

Điện thoại: 0972.89.22.55