621D Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP HCM (Tạm đóng cửa)

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0972.89.22.55