1060 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, TP HCM

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 08h20 - 21h30

Điện thoại: 0932892255