1060 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, TP HCM (Tạm đóng cửa)

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0932892255