736 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh (Shop cũ 663-665 Hậu Giang)

Khu vực: TP HCM

Thời gian làm việc: Thời gian hoạt động: 8h20 - 21h30

Điện thoại: 0768.663.665