72 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Khu vực: Hải Phòng

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84793237272