39 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng (Shop Cũ 72 Lạch Tray)

Khu vực: Hải Phòng

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 079.323.72.72