67 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Khu vực: Hải Phòng

Thời gian làm việc: 8h00 - 21h30

Điện thoại: 0904202067