258 Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng

Khu vực: Hải Phòng

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0961.79.15.16