Số 34 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Khu vực: Nghệ An

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 0763.162.162