10 Nguyễn Thị Minh Khai, Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An

Khu vực: Nghệ An

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84778523523