Số 155, Khu 1, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Khu vực: Bắc Ninh

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 079.636.3366