40 Trần Phú - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Khu vực: Bắc Ninh

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: 0886869338