580 - 582 Điện BIên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

Khu vực: Đà Nẵng

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày

Điện thoại: 0905 582 580