153-155 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng

Khu vực: Đà Nẵng

Thời gian làm việc: 08h00 -21h00 (Shop SIS MobiFone)

Điện thoại: 0788.655.155