Chi nhánh Bắc Ninh

Địa chỉ: 40 Trần Phú - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Điện thoại: 08.8686.9338

Thời gian làm việc: 8h20 - 21h30


Bản đồ cửa hàng