Số 68 Kênh Liêm, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Khu vực: Quảng Ninh

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 0705587868