225 Phan Châu Trinh, P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (Shop cũ Số 47 Phan Chu Trinh)

Khu vực: Quảng Nam

Thời gian làm việc: 8h00 - 21h00

Điện thoại: 0935.04.9292