Số 47 Phan Chu Trinh, P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Khu vực: Quảng Nam

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày

Điện thoại: 19002091