Số 44 Đường 16 tháng 4, P.Tấn Tài, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Khu vực: Ninh Thuận

Thời gian làm việc: (08:30 - 12:00; 13:30 - 21:30) tất cả các ngày

Điện thoại: 1900.2091