22 Đường 16 Tháng 4, P. Kinh Dinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận (Shop cũ Số 44 Đường 16 tháng 4, P.Tấn Tài)

Khu vực: Ninh Thuận

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30

Điện thoại: 079.218.22.55