Số 580 Đường 2 tháng 4, Vĩnh Phước, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Khu vực: Khánh Hòa

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30

Điện thoại: 0793.68.8383