148 Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu (Shop cũ 158 Nguyễn Thanh Đằng)

Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30

Điện thoại: 079216.22.55