Lô 10, Ngã 6 Phố Lý Công Uẩn, TP. Lào Cai

Khu vực: Lào Cai

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30

Điện thoại: +84789128383