935 Cách Mạng Tháng 8, TP. Tây Ninh

Khu vực: Tây Ninh

Thời gian làm việc: 08h30 - 18h30 (Shop SIS MobiFone)

Điện thoại: 079.773.22.55