Số 585 Cách Mạng Tháng 8 , Khu Phố 6 , Phường 3, TP. Tây Ninh (Shop cũ 935 Cách Mạng Tháng 8)

Khu vực: Tây Ninh

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30

Điện thoại: 079.773.22.55