50 Hùng Vương, TP.Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (Shop SIS MobiFone)

Khu vực: Quảng Trị

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30 (Shop SIS MobiFone)

Điện thoại: 0777.450.550