Số 94 Quốc Lộ 9 , Phường 1 , TP Đông Hà , Quảng Trị

Khu vực: Quảng Trị

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30

Điện thoại: 0777.450.550