139 Quốc Lộ 9, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị (Shop cũ: 94 Quốc Lộ 9, P1)

Khu vực: Quảng Trị

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30

Điện thoại: 0777.450.550