479 - 481 Cù Chính Lan - Tp.Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình

Khu vực: Hoà Bình

Thời gian làm việc: 08h30 - 21h30

Điện thoại: 0976651585