310 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Đại chỉ cũ: 6A Lê Hồng Phong, Phường 4)

Khu vực: Lâm Đồng

Thời gian làm việc: 08h00 - 21h30

Điện thoại: 079.869.22.55